Szpital rozpoczął starania o akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Z przyjemnością informujemy, że od 22 marca 2018 r.  Kutnowski Szpital Samorządowy  uczestniczy w projekcie „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”, którego realizatorem jest Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) w Krakowie. Zdaniem Zarządu KSS uzyskanie akredytacji jest możliwe do końca 2019 roku.

 Głównym celem projektu jest poprawa jakości i bezpieczeństwa opieki w podmiotach leczniczych, które świadczą szpitalne usługi medyczne. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (PO WER). Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Akredytacja to usystematyzowany proces zewnętrznej oceny jednostek ochrony zdrowia prowadzony w oparciu o powszechnie znane oraz opublikowane standardy. Akredytacja oznacza przyjmowanie nowych modeli postaw i zachowań, wymusza konieczność zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń oraz tradycyjnych rozwiązań. Zmiany wymagają wysiłku ze strony wszystkich pracowników szpitala, a dostosowanie szpitala do wymogów standardów akredytacyjnych wymaga współdziałania i pracy zespołowej.

Najważniejszym beneficjentem akredytacji są pacjenci, ponieważ to bezpieczeństwo pacjenta staje się priorytetem działań i wysiłków podejmowanych przez szpital. Akredytacja daje pacjentom bezpieczeństwo opieki, zwiększa szanse na skuteczność leczenia, wpływa pozytywnie na respektowanie praw i oczekiwań pacjentów. Ta dewiza idealnie wpisuje się w misję naszej placówki

Akredytacja to także korzyść dla personelu szpitala. Poprzez uporządkowanie, usystematyzowanie wielu elementów pracy, poprawia organizację pracy oraz daje większe poczucie bezpieczeństwa podczas wykonywania codziennych zadań. Dla szpitala to sposób na umacnianie wiarygodności i zmianę wizerunku.

- Uzyskanie certyfikatu akredytacyjnego zobowiązuje do ciągłego doskonalenia, dbania o wysoką jakość bezpieczeństwo opieki. Akredytacja jest wielkim wyzwaniem, ale to dobrowolny proces, w którym szpital dąży do potwierdzenia wysokiej jakości i bezpieczeństwa opieki, a uzyskanie certyfikatu do końca 2019 roku będzie tego najlepszym  potwierdzeniem – mówi Marek Piotr Kiełczewski, prezes Kutnowskiego Szpitala Samorządowego i dyrektor medyczny placówki.