Kutnowski szpital na stronach Złotej Księgi Medycyny

Nakładem wydawnictwa Quixi Media Sp. z o.o.  z Bydgoszczy ukazał się pod koniec marca  dwujęzyczny album „Medycyna Polska – Złota Księga Medycyny Polskiej.” W albumie nie zabrakło oczywiście informacji o liderach branży, wśród których znalazł się m.in. Kutnowski Szpital Samorządowy.

Zespół autorów wśród których wymienić trzeba:  profesora dra hab. Witolda Gryglewskiego, prof.
 dr hab.  Anitę Magowską, prof. dr hab. Bożenę Płonkę-Syrokę i prof. dr hab. Bożenę Halinę Urbanek na ponad 200, bogato ilustrowanych stronach zaprezentował osiągnięcia i rolę medycyny
od starożytności po współczesność.  

Na stronie poświęconej Kutnowskiemu Szpitalowi Samorządowemu oprócz informacji o bieżącej działalności szpitala odnotowano fakt doskonałej współpracy samorządów  powiatowego i miejskiego w poprawę warunków leczenia pacjentów i racy personelu podkreślając  wkład samorządu Miasta Kutno w zakup nowoczesnej karetki dla pacjentów.