Tymczasowa Izba przyjęć czynna od godz.8:30

Od poniedziałku, 16 kwietnia zmieniła się lokalizacja Izby Przyjęć w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym. Związane to jest z kapitalnym remontem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, który potrwa do 30 września br. Do szpitala prowadzi teraz wyłącznie jedno wejście od ul. Kościuszki 52. Należy zwrócić uwagę że Izba Przyjęć jest aktualnie otwarta dla pacjentów od godz. 8:30. do 15:00. Dlatego nie ma potrzeby by przychodzić do szpitala już o godz. 7:00.

Izba Przyjęć, to miejsce w którym odbywają się procedury związane z planowymi przyjęciami do szpitala. Pacjenci posiadający skierownanie na leczenie szpitalne wystawione przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub lekarza specjalistę. 

– W związku z różnymi godzinami pracy Izba przyjęć znajduje się aktualnie w miejscu, gdzie odbywa się świadczenie pomocy w ramach nocnej pomocy lekarskiej (NPL)– mówi Marek Kiełczewski. - Dzięki temu rozwiązaniu pacjenci przybywający do szpitala w ramach planowej hospitalizacji ze skierowaniem na leczenie szpitalne nie muszą krążyć po szpitalnych korytarzach.

Pacjenci ze skierowaniem do szpitala wchodząc głównymi drzwiami od ulicy Kościuszki powinni udając się do Izby Przyjęć kierować się po przekątnej w lewo, w miejsce za szatnią. Drzwi do Izby przyjęć są oznakowane dwiema tablicami czerwoną z napisem „Izba Przyjęć” i niebieską z napisem NPL.

Izba Przyjęć jest aktualnie otwarta dla pacjentów od godz. 8:30. do 15:00. Nie ma potrzeby przychodzenia do szpitala wcześniej. 

- Apelujemy w tym miejscu do lekarzy pierwszego kontaktu by informowali pacjentów, że planowe przyjęcia w szpitalu odbywają się aktualnie nieco później niż dotychczas – dodaje prezes kutnowskiego szpitala.

Izba Przyjęć w pierwszej kolejności obsługuje pacjentki zgłaszające się na oddział położniczy. Tu odbywa się jedynie ich rejestracja a dalsza procedura przyjęcia kontynuowana jest już na oddziale położniczo-ginekologicznym.

Podobny tryb postępowania dotyczy oddziałów zabiegowych. Pacjent po zarejestrowaniu w Izbie Przyjęć trafia na oddział chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo – ortopedycznej.

- W Izbie Przyjęć najwięcej czasu spędzają teraz chorzy skierowani do oddziałów internistycznych. Wynika to z konieczności wykonania badań diagnostycznych przed kwalifikacją do leczenia szpitalnego. Ta procedura niestety trwa. Pacjenci muszą oczekiwać na wyniki badań. Dla nich zabezpieczyliśmy gabinet diagnostyczny i tam są konsultowani przed przyjęciem do szpitala przez lekarzy z oddziałów chorób wewnętrznych i neurologii – informuje prezes Kiełczewski.