Kolejni ortopedzi z Kutna!

Powiększyło się grono lekarzy specjalistów Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. W środę 20 marca do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego przystąpili dr Kamil Kniczek i dr Łukasz Nowak, lekarze rezydenci z Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Obsada lekarska oddzialu wzrosła zatem do siedmiu lekarzy specjalistów ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Obojgu naszym Kolegom lekarzom - Zarząd, Dyrekcja i wszyscy współpracownicy składają serdeczne gratulacje.