Komunikat

W dniu 11 lipca 2018r. Pan Maciej Nerowski - Członek Zarządu Spółki Kutnowski Szpital Samorządowy złożył rezygnację z funkcji w zarządzie.
- Moja decyzja ma wyłącznie charakter osobisty podyktowany względami rodzinnymi - mówi Maciej Nerowski.
Maciej Nerowski został powołany do zarządu KSS Sp. z o.o. 14 września 2016 r.