Oferty pracy

14-06-2018

Uwaga!

Informacja dla kandydatów na wakaty szpitalne.

01-06-2018

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Rehabilitacyjnym z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej i w Poradni Rehabilitacyjnej na rzecz pacjentów ,,Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.

11-05-2018

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, Oddziale Pediatrycznym, Oddziale Rehabilitacyjnym z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Poradni Rehabilitacyjnej, Pracowni Endoskopii oraz na wykonywanie badań echo serca na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.

07-03-2018

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej przez lekarzy i pielęgniarki lub przez podmiot uprawniony do realizacji świadczeń zdrowotnych a także na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Oddziale Pediatrycznym, Oddziale Chirurgicznym Ogólnym i Chirurgii Onkologicznej, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz Pracowni Endoskopii na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.

19-02-2018

Oferta pracy dla lekarzy

„ Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. w Kutnie pilnie zatrudni lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w dziedzinach PEDIATRA i CHOROBY WEWNĘTRZNE. Dowolna forma zatrudnienia (umowa o pracę, kontrakt).

23-01-2018

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług psychologicznych, terapii uzależnień i przez lekarzy na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.