Oferty pracy

07-03-2018

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej przez lekarzy i pielęgniarki lub przez podmiot uprawniony do realizacji świadczeń zdrowotnych a także na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Oddziale Pediatrycznym, Oddziale Chirurgicznym Ogólnym i Chirurgii Onkologicznej, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz Pracowni Endoskopii na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.

19-02-2018

Oferta pracy dla lekarzy

„ Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. w Kutnie pilnie zatrudni lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w dziedzinach PEDIATRA i CHOROBY WEWNĘTRZNE. Dowolna forma zatrudnienia (umowa o pracę, kontrakt).

23-01-2018

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług psychologicznych, terapii uzależnień i przez lekarzy na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.

04-12-2017

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług logopedycznych, terapii uzależnień, inspektora ochrony radiologicznej oraz przez pielęgniarki i lekarzy na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.

26-10-2017

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w I i II Oddziale Chorób Wewnętrznych w godz. 7,25-15 i w ramach dyżurów oraz na udzielanie konsultacji urologicznych pacjentom „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

21-09-2017

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w godzinach 7.00-14.35 oraz w ramach dyżurów na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.