Oferty pracy

21-09-2017

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w godzinach 7.00-14.35 oraz w ramach dyżurów na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

18-09-2017

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Konkurs ofert na pełnienie funkcji Koordynatora II oddziału Chorób Wewnętrznych, na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych w godz. 7.25-15.00 oraz w ramach dyżurów na rzecz pacjentów KSS Sp. z o.o.

18-09-2017

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób płuc w zakresie konsultacji specjalistycznych i wykonywania bronchoskopii na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

18-09-2017

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie onkologii lub chemioterapii w Poradni Onkologicznej i Gabinecie Chemioterapii oraz w zakresie konsultacji specjalistycznych z w/w dziedzin na rzecz pacjentów KSS Sp. z o. o.

15-09-2017

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym przez podmioty wykonujące działalność leczniczą na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o

17-08-2017

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych w godzinach 7.25-15.00 oraz w ramach dyżurów na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.