Podziękowanie

Szczególne podziękowanie

dla

Pana Jerzego Subczyńskiego.

Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych

W związku z zakończeniem pracy na stanowisku Ordynatora Oddz.Wew. II. proszę przyjąć najserdeczniejsze podziękowania za wieloletnią i pełną zaangażowania pracę na rzecz pacjentów.

Przyjazny stosunek do drugiego człowieka,umiejętność podejmowania decyzji, odpowiedzialne wykonywanie wszystkich obowiązków w pełni definiują Pana pracę na powierzonym stanowisku.

Jesteśmy przekonani, że czas poświęcony na realizację zawodowych zamierzeń i podejmowanie różnych przedsięwzięć był okresem szczególnym i dostarczył Panu wiele satysfakcji.

Życzymy wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia, optymizmu, a także zadowolenia z podejmowania z podejmowania kolejnych wyzwań w życiu prywatnym i zawodowym.

Zarząd i Dyrekcja Szpitala