SOR z Centralną Izbą Przyjęć i Ambulatorium


Kierownik
lek. med. Adel Elmgasbi 

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Aurelia Kowalczyk


Izba Przyjęć Zachowawcza przyjmuje pacjentów do:

 • Oddziału Dermatologicznego
 • Oddziału Chirurgicznego Ogólnego i Chirurgii Onkologicznej
 • Oddziału Nefrologicznego
 • Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym
 • I, II, III Oddziału Chorób Wewnętrznych
 • Oddziału Rehabilitacyjnego z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej
 • Oddziału Endokrynologicznego

Izba Przyjęć Zabiegowa przyjmuje pacjentów do:

 • Oddziału Chirurgicznego Ogólnego i Chirurgii Onkologicznej
 • Oddziału Ginekologicznego-Położniczego
 • Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

W Izbach Przyjęć szpitala przyjmowani są pacjenci do hospitalizacji. Pacjenci mają zakładaną dokumentację medyczną, konieczną do przyjęcia do leczenia szpitalnego. Rzeczy osobiste pacjentów mogą być zdeponowane w magazynie rzeczy chorych.

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Zapewnia całodobowo opiekę lekarsko-pielęgniarską. W SOR udzielane są świadczenia zdrowotne polegające na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znalazły się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W SOR wykonywane są drobne zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej i chirurgii urazowo-ortopedycznej.

Udzielamy: 

Pomocy w nagłych przypadkach, w stanach zagrożenia życia i zdrowia pacjenta.

Wykonujemy:

 • Szybką i kompleksową diagnostykę, konsultacje lekarzy specjalistów.
 • Przyjmujemy i leczymy pacjentów zgłaszających się do szpitala ze skierowaniem lub bez skierowania z prośbą o poradę z powodu pogorszenia stanu zdrowia.
 • Gotowi jesteśmy do przyjęcia pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia spowodowanym chorobą lub jej powikłaniem.
 • Leczenie nieodpłatne - według kryteriów, wymagań Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Leczenie odpłatne - na życzenie pacjenta, bez skierowania i możliwości zwrotu kosztów leczenia przez NFZ, opłacane przez pacjentów prywatnie.

Lekarze posiadają bardzo wysoki poziom specjalistycznej wiedzy fachowej z innych dziedzin medycyny m. in. z chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej, chorób wewnętrznych. Wieloletnie doświadczenie specjalistyczne i i nabyte umiejętności gwarantują wysoką jakość świadczonych usług medycznych.

Pielęgniarki jako partnerzy lekarzy w diagnostyce i leczeniu pacjentów SOR są przeszkolone nie tylko w medycynie ratunkowej lecz i w innych specjalnościach pielęgniarskich. W związku z wysokimi kwalifikacjami fachowymi, świadczą pełen zakres usług pielęgniarskich. Pracując z najbardziej potrzebującymi pomocy pacjentami są wyszkolone w zakresie komunikacji interpersonalnej z chorym, jego potrzebami, stanem emocjonalnym, co gwarantuje najwyższy standard obsługi obsługi pielęgniarskiej pacjenta.