Sprostowanie do publikacji portalu eKutno

„W związku z opublikowaniem w dniu w dniu 11 lipca 2018 r. na portalu internetowym www.eKutno.pl artykułu pt. „Członek zarządu Maciej Nerowski odchodzi z powiatowej spółki”, autorstwa redaktor (O.R), wskazuję, iż zawiera on nieprawdziwe treści.

Nie są prawdziwe następujące informacje:

1.      „Jak się nieoficjalnie dowiadujemy w zarządzie od jakiegoś czasu mocno iskrzyło.”

- Zarząd Spółki Kutnowski Szpital Samorządowy funkcjonuje w dalszym ciągu z zachowaniem najwyższych standardów zarządzania, a współpraca pomiędzy Prezesem Zarządu – Markiem Piotrem Kiełczewskim, a Członkiem Zarządu – Maciejem Nerowskim jest nienaganna. Przyczyna rezygnacji Pana Macieja Nerowskiego ma wyłącznie charakter osobisty podyktowany aktualną sytuacją rodzinną.  Sugerowanie konfliktu w Zarządzie Spółki jest nieprawdą, pomawia obu Panów i  stawia w złym świetle cały szpital przed opinią publiczną,

2.      „- Problemem jest swego rodzaju szastanie pieniędzmi przez pana prezesa, lekarze otrzymują ile chcą, a w trudnej sytuacji spółki to dość nierozważne - informuje rozmówca, chcący zachować anonimowość”

- Warunki wynagrodzeń personelu medycznego zarówno etatowego jak i kontraktowego negocjowane są na podstawie aktualnej ogólnopolskiej sytuacji w ochronie zdrowia z uwzględnieniem wysokości ryczałtu i  kontraktów z ŁOW NFZ dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o. o. Użycie w tekście pejoratywnie kojarzącego się  cytatu z anonimowego rozmówcy „szastanie pieniędzmi” pomijając fakt nieprawdy i publicznego pomówienia Pana M. Kiełczewskiego dowodzi  niezbicie całkowitego braku orientacji autora słów w realiach rynku usług medycznych i zasad finansowania lecznictwa szpitalnego oraz postępowania  przy zatrudnianiu personelu w naszej Spółce.

3.       „Są też duże problemy z realizacją inwestycji na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Wygląda na to, że kosztorys nie jest kompatybilny z projektem, a projekt przekazany wykonawcy ma poważne luki.”

– Nie ma problemów związanych z realizacją inwestycji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym a wykonawca prac do dnia dzisiejszego nie poinformował Zarządu o jakimkolwiek zagrożeniu realizacji inwestycji. Dodatkowo realizacja zadania odbywa się na podstawie rzeczywistej wyceny prac złożonej przez wykonawcę w ofercie w przetargu a nie na podstawie kosztorysu projektowego o czym opinia publiczna i Zarząd wiedzą od chwili otwarcia ofert w postępowaniu i wyboru oferty najkorzystniejszej.

Justyna Sola-Stańczyk
Rzecznik Prasowy KSS Sp. z o.o.