Szpital nie zalega ze składkami w ZUS i podatkami

Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o. otrzymał zaświadczenie ZUS potwierdzające, że jako płatnik nie ma zaległości w opłacaniu składek. Informacja wpłynęła do szpitala 3 sierpnia br. Jednocześnie Zarząd informuje, że Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o. nie ma zaległości w odprowadzaniu należnych podatków. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łodzi wystawił zaświadczenie w dniu 5 sierpnia br.