Odwiedziny chorych bez ograniczeń

Ze względu na poprawę sytuacji epidemiologicznej spowodowaną zmniejszoną zapadalnością na infekcje grypopodobne, 20 kwietnia odwołano ograniczenie odwiedzin na wszystkich oddziałach i w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Kutnowskiego Szpitala Samorządowego.
Przypomnijmy że zarządzenie o ograniczeniu odwiedzin Zarząd KSS Sp z o.o. wprowadził 2 marca br.
Od piątku, 20 kwietnia odwiedziny pacjentów odbywają się na ogólnych zasadach.