Pacjenci z dodatnim wynikiem Covid SARS-CoV-2

UWAGA

Przed przesłaniem pacjenta z dodatnim wynikiem Covid SARS-CoV-2 do szpitala zakaźnego w Kutnie należy skontaktować się telefonicznie z Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym pod numerem telefonu 24 3880 234 oraz przesłać na adres covid@szpital.kutno.pl dokumenty zawierające:

-skierowanie
-potwierdzony dodatni wynik PCR Covid SARS-CoV-2
-dokumentację medyczną (między innymi karta informacyjna)
-numer kontaktowy do rodziny pacjenta