I Oddział Chorób Wewnętrznych


Koordynator
lek. med. Anna Łęczewska- specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Aneta Czarnecka – specjalista pielęgniarstwa kardiologi

Telefony kontaktowe:

Pokój Lekarski: +48 24 388 02 92

Sekretariat: +48 24 388 02 90

Pracownia EKG: + 48 24 388 03 16, + 48 24 388 02 90

Opis:

Oddział stosuje nowoczesne metody leczenia chorób wewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób sercowo- naczyniowych, układu oddechowego i pokarmowego.

Diagnostykę i terapię prowadzi zespół lekarzy specjalistów.

Oddział szczególnie ukierunkowany jest na leczenie niewydolności serca, zdekompensowanych chorób metabolicznych, chorób układu oddechowego i wstępną diagnostykę onkologiczną.

W Oddziale wykonywane są procedury leczniczo- diagnostyczne- terapeutyczne.

Opieka pielęgniarska sprawowana jest przez profesjonalną kadrę pielęgniarską z licznymi specjalizacjami w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Celem Zespołu Lekarskiego i Pielęgniarskiego jest nieustanne podnoszenie kwalifikacji zawodowych, uczestnictwo w konferencjach i sympozjach naukowych. 

Wykonywane procedury medyczne:

W Oddziale są wykonywane:

·         punkcja jam ciała

·         diagnostyka endoskopowa przewodu pokarmowego

·         nieinwazyjna diagnostyka kardiologiczna

·         nieinwazyjne procedury układu oddechowego

·          

Lista dokumentów, które Pacjent powinien mieć przy przyjęciu na Oddział i dalszego leczenia:

·         skierowanie do Oddziału

·         dowód osobisty

·         badania, które mogą być pomocne przy diagnostyce

·         wcześniejsze wypisy

Pacjent, który zostaje przyjęty do Szpitala powinien we własnym zakresie zabezpieczyć: 

·         przybory osobiste

·         przybory toaletowe

·         środki czystości

·         piżamę