INFORMACJA PRZYPOMINAJĄCA O ZASADACH SZCZEPIEŃ W SZPITALU WĘZŁOWYM

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że Kutnowski Szpital Samorządowy sp. z o.o. został wskazany jako SZPITAL WĘZŁOWY,  w którym będzie szczepiony przeciw COVID-19 personel medyczny i niemedyczny Szpitala oraz osoby z etapu O i I Narodowego Programu Szczepień  przeciw COVID-19.

Do 14 stycznia 2021  można mailowo przesyłać formularz szczepienia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na adres:

punkt.szczepien@szpital.kutno.pl

zgodnie z informacją podaną pod linkiem:

https://www.szpital.kutno.pl/INFORMACJA-O-SZCZEPIENIACH-PRZECIWKO-SARS-COV-2.htmlx

Uruchomiliśmy również nr telefonu do rejestracji na szczepienie

( do 14 stycznia tylko osoby z grupy 0) 

tel.  695-418-298

Prosimy o rejestrację w dni robocze pn- pt w godzinach 08:00-14:30

Dla przypomnienia, do szczepienia w szpitalach węzłowych są uprawnieni:

Etap 0: pracownicy sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę), pracownicy domów pomocy społecznej i pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych, rodzice wcześniaków.

Etap 1: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie, nauczyciele;

Ze względu na dynamiczną sytuację, prosimy o bieżące śledzenie komunikatów.

A.P.

Od dnia 15 stycznia 2021 roku rozpoczynamy zapisy na szczepienie przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 dla seniorów POWYŻEJ 80 ROKU ŻYCIA

Od dnia 22 stycznia 2021 roku mogą zapisywać się osoby POWYŻEJ 70 ROKU ŻYCIA

rejestracji dokonać można za pomocą:

1. bezpłatnej infolinii: 989
2. poprzez Internetowe Konto Pacjenta
3. bezpośrednio w punkcie szczepień - nr tel. 695- 418- 298 od
poniedziałku do piątku w godzinach 08:00- 14:00


UWAGA: SZCZEPIENIA WW. OSÓB ROZPOCZYNAJĄ SIĘ OD 25 STYCZNIA 2021 ROKU