Kontakt

KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY
SPÓŁKA Z O.O.

Adres:
99-300 Kutno, ul. Kościuszki 52

tel: 24 3880 200
tel/fax: 24 3880 201
e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl

NIP: 775 26 31 681
REGON: 100 974 785

 

 

Prezes Zarządu
Artur Gur
24 38 80 202
Członek Zarządu

24 38 80 202
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa - Prokurent
mgr Irena Dałek
24 38 80 207
Zastępca Dyrektora ds. Finansowych
Bartosz Grosicki
 
Główny Księgowy
Joanna Pawłowska
24 38 80 220
   

 

 Szpital im. dr Antoniego Troczewskiego

Oddziały   Numer telefonu
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapi

Koordynator
lek. med. Konrad Kostrzewski

24 3880 251
sekretariat 24 3880 250 
punkt pielęgniarski 24 3880 253

Oddział Chirurgiczny Ogólny i Chirurgii Onkologicznej
Koordynator
lek. med. Krzysztof Gajewski
24 3880 331
sekretariat 24 3880 330 
punkt pielęgniarski 24 3880 338

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Ordynator - 
lek. med. Janusz Kurpiewski

24 3880 341 
sekretariat 24 3880 340 
punkt pielęgniarski 24 3880 344

Oddział Endokrynologiczny Ordynator - 
lek. med. Zbigniew Sobczyk

24 3880 361 
sekretariat 24 3880 360 
punkt pielęgniarski 24 3880 363

Oddział Pediatryczny Ordynator
lek. med. Dariusz Maj
24 3880 381 
sekretariat 243880 380 
punkt pielęgniarski 24 3880 384
Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej Ordynator - 
lek. med. Katarzyna Medyńska

24 3880 281 
sekretariat 24 3880 280 
punkt pielęgniarski 24 3880 284
Oddział Neonatologiczny Ordynator - 
lek. med Paweł Głowacki
24 3880 274 
sekretariat 24 3880 260 
punkt pielęgniarski 24 3880 278
Oddział Ginekologiczno-Położniczy Ordynator - 
dr n. med. Tomasz Augustyniak

24 3880 261
sekretariat 24 3880 260
punkt położnych Ginekologia: 
24 3880 271
punkt położnych Położnictwo: 
24 3880 265

I Oddział Chorób Wewnętrznych Koordynator
lek. med. Anna Łęczewska
24 3880 291 
sekretariat 24 3880 290 
punkt pielęgniarski 24 3880 294
II Oddział Chorób Wewnętrznych Koordynator - 
lek. med. Tomasz Wierzykowski
24 3880 301
sekretariat 24 388 300 
punkt pielęgniarski 24 3880 305
Oddział Dermatologiczny Koordynator - 
dr n. med. Stanisław Wiącek
24 3880 351 
sekretariat 24 3880 350
punkt pielęgniarski 24 3880 354
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
Koordynator -
lek. med. Jarosław Oborzyński 

24 3880 325; 326
sekretariat: 24 3880 320
punkt pielęgniarski 24 3880 323
Szpitalny Oddział Ratunkowy Kierownik
spec. med. ratunkowej Margol Mariusz
24 3880 234
sekretariat 24 3880 230
punkt informacyjny tel/fax:
24 3880 233
Blok Operacyjny Kierownik
mgr Anna Żukowska
tel/fax: 
sekretariat 24 3880240 
punkt pielęgniarski 
24 3880 241 
24 3880 243

 

Jednostki organizacyjne

 

 

Numer telefonu

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Kierownik
mgr Halina Zagajewska van Mierlo
24 3880 365 
punkt pielęgniarski 24 3880 366
sekretariat tel/fax 24 3880 367
Przychodnia Wielospecjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej Kierownik piel. 
Agnieszka Kowalska
Rejestracja 24 3880 370
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna (NPL) lekarz dyżurny 
wizyty domowe

24 38 80 371
508 919 332

Pracownia Endoskopii   24 3880 470
Sterylizatornia mgr Anna Żukowska 24 3880 240 
Pielęgniarka Koordynująca 
24 3880 412
Apteka Kierownik
mgr Hanna Karwasik
tel/fax: 24 3880 420 
ekspedycja 24 3880 422
Pielęgniarka Epidemiologiczna mgr Bożena Jakubowska 24 3880 208
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

kierownik
Agnieszka Tomalak

tel./fax 24 3880 247
Archiwum zakładowe

Monika Lewandowska

24 3880 435