Nowy Zastępca Dyrektora do spraw Medycznych w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym

Nowy Zastępca Dyrektora ds. Medycznych w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym

 

Od 1 lipca 2021 r. nowym Zastępcą Dyrektora ds. Medycznych w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym Sp. z o.o. jest dr n. med. Krzysztof Cezary Pastewka – zastępuje on na tym stanowisku  dr Annę Łęczewską, która pełni funkcję Koordynatora I Oddziału Chorób Wewnętrznych w naszym Szpitalu.

 

 

Dziękuję Pani dr Annie Łęczewskiej, która na trudny czas pandemii, podjęła się pełnienia funkcji Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w naszym Szpitalu. Dr n. med. Krzysztof Cezary Pastewka, który dołączył do naszego Zespołu jest ekspertem z zakresu urologii i chirurgii ogólnej. Ma on bogate doświadczenie w zarządzaniu placówkami medycznymi z sektora publicznego i prywatnego. Jest autorem ponad 40 prac naukowych i wykładowcą akademickim. Będzie odpowiedzialny za transformację procesów pracy zespołów medycznych, a także podnoszenie standardów jakości, bezpieczeństwa i efektywności usług w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym sp. z o.o. – Artur Gur Prezes Kutnowskiego Szpitala Samorządowego.

Moim głównym zadaniem będzie podniesienie jakości i zakresu świadczeń medycznych udzielanych w KSS sp. z o.o. z możliwością uzyskania akredytacji z zakresu jakości udzielania świadczeń medycznych (CMJ). Poszerzymy Zespół Szpitala o nowych specjalistów. Usprawnimy dostępność do świadczeń medycznych ambulatoryjnych i szpitalnych. W zakresie położnictwa wdrożymy Program Przyjaznego Porodu – dr n. med. Krzysztof Cezary Pastewka, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

Dr n. med. Krzysztof Cezary Pastewka ukończył studia wyższe na Pierwszym Wydziale Lekarskim w Akademii Medycznej w Warszawie. Jest specjalistą II stopnia z urologii i I stopnia z chirurgii ogólnej. Ukończył kurs GCP (Good Clinical Practice) do prowadzenia badań klinicznych oraz studia podyplomowe z Zarządzania Zakładami Opieki Zdrowotnej w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej W Warszawie. Pracę doktorską z zakresu urologii realizował w  Klinice Urologii Centrum Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Ma on wieloletnie doświadczenie,  które zdobywał w takich jednostkach jak: Klinika Chirurgii PSK CMKP w Warszawie i Klinika Urologii CMKP w Warszawie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki  Zdrowotnej w Mławie, Szpital Wojewódzki w Ciechanowie – Ordynator Oddziału Urologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny CMKP im Prof. W. Orłowskiego w Warszawie – Klinika Urologii Adiunkt, Centrum Onkologii w Warszawie – Klinika Nowotworów Układu Moczowego, Radomski Szpital Specjalistyczny im. Chałbińskiego – Ordynator Oddziału Urologii,  Szpital Powiatowy w Pruszkowie – Dyrektor ds. Lecznictwa i p.o. Dyrektora Naczelnego, Szpital Powiatowy w Pułtusku, Centrum Medyczne Lux-Med., Centrum Medyczne Medicover, Centrum Medyczne Enel-Med., Onkomed. 

Staże zawodowe odbywał także ze granicą: we Francji (Klinika Urologii i Transplantologii w Lyonie, Oddział Urologii Porte Choissy w Paryżu), we Włoszech (Klinika Urologii w Rzymie, Oddział Urologii Centro Oncologico Regina Elena, Uniwersytecka Klinika Urologii w Turyni), w Austrii (Klinika Urologii w Wiedniu).

Dydaktycznie i naukowo współpracował z: Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Wyższą Szkołą Zawodową Wydziałem Pielęgniarstwa w Ciechanowie oraz Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego  - Kliniką Urologii. Aktualnie jest nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu – Wydział Nauki o Zdrowiu (Lekarski).