Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Koordynator / Kierownik Oddziału:
dr n. med. Andrzej Tokarz
lekarz specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Magdalena Kaczorowska
specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Lista kontaktowa:

Lek. Bogusława Kmieciak – Batorska - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Lek. Elżbieta Jagoda - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lek. Andrzej Glapiński - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Lek. Dominika Glapińska - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Lek. Dariusz Musierowicz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Lek. Olga Sech - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Telefony kontaktowe:

Pokój Lekarski: +48 24 388 02 51

Sekretariat: +48 24 388 02 50

Opis Oddziału:

Oddział Intensywnej Terapii świadczy usługi na rzecz pacjentów znajdujących się w bezpośrednim zagrożeniu życia u których występują zaburzenia podstawowych czynności życiowych. Chorzy wymagają ścisłego monitorowania 24h/dobę. Opiekę nad pacjentami sprawują lekarze specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii oraz kadra pielęgniarska specjalizująca się w zakresie pielęgniarstwa, anestezjologii i intensywnej opieki. W oddziale znajduje się 6 stanowisk w tym 1 izolacyjne. Na dwóch stanowiskach prowadzona jest ciągła terapia nerkozastępcza. Oddział posiada również sprzęt do monitorowania inwazyjnego, małoinwazyjnego i nieinwazyjnego funkcjonowania układu krążenia. Na wyposażeniu Oddziału znajduje się również aparat ultrasonograficzny, który umożliwia szybkie diagnozowanie dysfunkcji narządów wewnętrznych.

 Procedury medyczne wykonywane w Oddziale:

 W Oddziale wykonywane są procedury z zakresu:

1.       Układu oddechowego – wentylacja mechaniczna, bronchoskopia

2.       Układu pokarmowego – żywienie pozajelitowe oraz enteralne dietą przemysłową

3.       Układu krążeniowego – pomiar ciśnienia tętniczego metodą krwawą i bezkrwawą, pomiar rzutu serca, OCŻ

4.       Ciągłego leczenia nerkozastępczego

5.       Hemodializy w przypadku zatruć

6.       Ciągłego monitorowania parametrów życiowych

7.       Monitorowania stężenia dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu

8.       Monitorowania ciśnienia śródbrzusznego

9.       Zabiegów pielęgnacyjnych

10.    Cewnikowanie dużych żył

Zalecenia dla bliskich Pacjentów, którzy trafiają na Oddział:

Bliscy Pacjentów, którzy są pacjentami Oddziału proszeni są o zabezpieczenie chorych w podstawowe przybory toaletowe t.j.:

·         mydło / żel do mycia

·         szampon do włosów

·         płyn do płukania jamy ustnej

·         balsam do nawilżania skóry