Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii


Koordynator

lek. med. Konrad Kostrzewski

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Magdalena Kaczorowska
specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki


Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii zapewnia wykonywanie znieczuleń i leczenie pacjentów. W skład oddziału wchodzi odcinek intensywnej terapii oraz sala pooperacyjna, która pełni również funkcję sali wybudzeń. Personel wykonuje znieczulenia  wszystkimi metodami dostępnymi we współczesnej anestezjologii.

Pracujemy w czterech salach Bloku Operacyjnego oraz w sali operacyjnej Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Znieczulamy, również pacjentów w salach zabiegowych Oddziałów: Chirurgicznego Ogólnego i Chirurgii Onkologicznej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Ginekologiczno-Położniczego.        

W oddziałach wewnętrznych

znieczulamy pacjentów, wymagających elektroterapii zaburzeń serca.

W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

leczeni są pacjenci w stanach zagrożenia życia: 

 • z urazami czaszkowo-mózgowymi, będący w stanie śpiączki,
  nieprzytomni z ostrą organiczną chorobą mózgu (świeży udar mózgowy z zaburzeniami oddychania, zaostrzenie ciasnoty śródczaszkowej z następczą niewydolnością oddechową w przebiegu stanu padaczkowego, guza mózgu, itp.),
 • z urazami mnogimi (wielonarządowymi) z następczymi objawami krążeniowymi (wstrząs, niewydolność oddechowa),
 • z zatruciem chemicznym (alkohole, środki ochrony roślin, gazy - CO, CO2 i inne), 
 • z zatruciem lekami,
 • z zatruciem pokarmowym z objawami neurologicznymi i krążeniowymi,
 • po porażeniu prądem elektrycznym z objawami neurologicznymi lub krążeniowymi,
 • po resuscytacji z powodu zatrzymania oddychania lub krążenia,
 • po zabiegach operacyjnych, będący w okresie niewydolności oddechowej lub krążeniowej,
 • z niewydolnością oddechową pochodzenia płucnego, wymagający wentylacji respiratorem (stan astmatyczny, ciężkie postacie zapalenia płuc, zespół Mendelsona) i wszelkimi innymi postaciami niewydolności oddechowej,
 • po urazach klatki piersiowej, wymagający leczenia respiratorem,
 • we wstrząsie: pourazowym, krwotocznym, oparzeniowym, septycznym, kardiogennym i innym.