Oddział Pediatryczny

Ordynator
dr n. med. Joanna Świdrowska-Jaros
specjalista pediatrii

Lekarze stacjonarni w Oddziale:
Lek. Dariusz Maj
specjalista pediatrii i pulmonologii

Lek. Danuta Karasińska
specjalista pediatrii i neurologii

Lek. Paulina Kalusińska
specjalista pediatrii

Lek. Wioletta Adamczyk
specjalista pediatrii

Lekarze dyżurni:
Lek. Marta Jankowska
specjalista pediatrii

Lek. Zofia Lisowska
specjalista pediatrii

dr n. med. Krzysztof Jeziorny
specjalista pediatrii

Lek. Marta Depczyk-Bukała
w trakcie specjalizacji z pediatrii

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Iwona Ambroziewicz

 

Oddział skoncentrowany jest na diagnostyce i leczeniu pacjentów od okresu noworodkowego do 18 roku życia.

Obecna struktura oddziału to dwa odrębne odcinki - dla niemowląt i dzieci starszych.

Zajmujemy się leczeniem dzieci w niżej wymienionym zakresie:

o    choroby infekcyjne wieku dziecięcego wymagające leczenia szpitalnego

o    choroby układu oddechowego (zapalenia płuc, zapalenia oskrzeli, obturacyjne zapalenia oskrzeli, astma oskrzelowa, stany zapalne nosogardła i ucha środkowego)

o    choroby układu pokarmowego (biegunki, ostry nieżyt żołądkowo-jelitowy, bóle brzucha, choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci starszych)

o    choroby układu moczowego (zakażenia układu moczowego, ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek)

o    choroby układu nerwowego (omdlenia, bóle głowy, drgawki gorączkowe, wstępna diagnostyka stanów napadowych)

o    reakcje alergiczne

o    inne stany chorobowe wymagające diagnostyki pediatrycznej przed przekazaniem pod opiekę specjalistyczną

W ramach hospitalizacji istnieje możliwość wykonania szeregu badań diagnostycznych:

o    laboratoryjnych

o    radiologicznych

o    ultrasonograficznych

o    EKG

o    badanie Holtera

o    gastrofiberoskopia u dzieci starszych

o    EEG u dzieci starszych

W razie konieczności udzielane są konsultacje specjalistyczne w zakresie:

o    neurologii dziecięcej

o    pulmonologii dziecięcej

o    laryngologii

o    kardiologii

o    endokrynologii

o    dermatologii

o    chirurgii

o    ortopedii

o    psychologii

Oddział obecnie liczy 12 łóżek. Rodzice mają możliwość przebywania z dzieckiem całą dobę.