Oferta rehabilitacji po COVID-19

Celem wspomagania pełnego powrotu do zdrowia i aktywności (w tym zdrowotnej) osób, po przebyciu COVID -19 Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o. o. informuje, że od czerwca 2021 roku rozszerzył program rehabilitacji świadczony w Szpitalu o Rehabilitację dla osób po przebytej chorobie COVID-19.

Zapraszamy zainteresowanych do wzięcia udziału w naszych Programach Rehabilitacyjnych:

 

I. PROGRAM FIZJOTERAPII AMBULATORYNEJ I DOMOWEJ DLA OSÓB PO PRZEBYCIU COVID-19 refundowany przez NFZ.

Rehabilitacja odbywać się będzie jako:

1. Program fizjoterapii dla ozdrowieńców w systemie leczenia chorych z COVID -19 – warunki ambulatoryjne.

Rozpoczęcie rehabilitacji następuje w terminie 6 miesięcy od zakończenia leczenia COVID-19. Termin wizyty fizjoterapeutycznej pierwszorazowej wyznacza się nie wcześniej niż w terminie 14 dni od uzyskania pozytywnego wyniku zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Klinicznym kryterium kwalifikacji pacjentów do objęcia świadczeniem jest występowanie duszności, która negatywnie wpływa na aktywność pacjentów – w skali mMRC wynik >= 1 (1-4).

 

2. Program fizjoterapii dla ozdrowieńców w systemie leczenia chorych z COVID -19 – warunki domowe.

Rozpoczęcie rehabilitacji następuje w terminie 6 miesięcy od zakończenia leczenia COVID-19. Termin wizyty fizjoterapeutycznej pierwszorazowej wyznacza się nie wcześniej niż w terminie 14 dni od uzyskania pozytywnego wyniku zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Klinicznym kryterium kwalifikacji pacjentów do objęcia świadczeniem są

(1) świadczeniobiorcy, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się nie mogą dotrzeć do świadczeniobiorców udzielających świadczeń w ramach programu fizjoterapii ambulatoryjnej dla osób, po przebyciu COVID-19.

(2) 3-9 w skali oceny funkcyjnej (0-10), z wykorzystaniem oceny siły mięśniowej MRC (0-5).

(3) Duszności w skali mMRC wynik >= 1 (0-4) lub

(4) Zespół słabości nabyty podczas pobytu na OIT.

 

Warunkiem kwalifikacji pacjenta jest wystawione skierowanie, na którym powinien być wpisany kod choroby: ICD10-U09.9 (zdrowie pacjenta po przejściu COVID-19, nieokreślone).

Pacjentów ze skierowaniem zapraszamy do kontaktu z Poradnią Rehabilitacji Kutnowskiego Szpitala Samorządowego pod nr. telefonu: +48 24 388 04 85.

 

 II. ZAJĘCIACH REHABILITACYJNYCH DLA OSÓB PO PRZEBYCIU COVID-19, które będą prowadzone w kameralnych grupach w trybie stacjonarnym, odpłatnie.

Celem rehabilitacji ma być poprawa sprawności oddechowej, zwiększenie wydolności wysiłkowej i krążeniowej, powrót do sprawności fizycznej oraz pozytywny wpływ na kondycję psychiczną. Z rehabilitacji mogą skorzystać osoby, które miały stwierdzony Covid-19 w ciągu ostatnich 12-tu miesięcy.

· Zajęcia rehabilitacyjne będą prowadzone w kameralnych grupach w trybie stacjonarnym we wtorki i czwartki w godzinach 18:00-19:00 w Poradni Rehabilitacyjnej KSS.

· Program zajęć przewiduje: ćwiczenia równoważne, ogólnousprawniające, koordynacji wzrokowo-ruchowej, oddechowe, prawidłowego kaszlu i odksztuszania, chodu zgodnie z zaleceniami Krajowej Izby Fizjoterapeutów - Zalecenia do prowadzenia fizjoterapii dorosłych pacjentów z COVID -19

· Rehabilitacja pocovidowa trwa do 4 tygodnie i obejmie 8 zajęć, opiekę fizjoterapeuty. Całkowity koszt pakietu świadczenia (8 zajęć w ciągu 4 tygodni) to 120 PLN.

 

Pacjentów zapraszamy do kontaktu z mgr. Ewą Rutkowską  pod nr. telefonu: +48 887 213 103.

 

Zajęcia rehabilitacji prowadzi Pani Ewa Rutkowska - magister fizjoterapii z wieloletnim doświadczeniem pracy w zakresie rehabilitacji ortopedii, neurologii, pulmunologii, pracy z dziećmi