Ogłoszenie od Sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych

Materiał do sterylizacji przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 9:30
Wydawanie materiału sterylnego w godzinach: 13:00 - 14:30