Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru o nr: RPLD.10.03.03-IZ.00-10-001/21 dla Poddziałania: X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy , ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, który został  ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Więcej informacji znajdą Państwo w poniższym pliku PDF.