Nowy Kierownik Oddziału Pediatrycznego w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym

Nowy Kierownik Oddziału Pediatrycznego w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym


Od 23 sierpnia 2021 r. nowym Kierownikiem Oddziału Pediatrycznego w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym Sp. z o.o. jest dr n. med. Joanna Świdrowska – Jaros – specjalista pediatrii.

Stanowisko Kierownika Oddziału Pediatrii to wielkie wyzwanie, gdyż praca z naszymi najmłodszymi Pacjentami i ich rodzicami wymaga dużej empatii i stałego podnoszenia kompetencji przez personel medyczny. Dr n. med. Joanna Świdrowska – Jaros, która dołączyła do naszego Zespołu jest cenionym ekspertem z zakresu pediatrii. Będzie odpowiedzialna za podniesienie standardów i jakości usług świadczonych przez nasz Szpital dla najmłodszych Pacjentów – Artur Gur Prezes Kutnowskiego Szpitala Samorządowego.

Moją pasją w dziedzinie medycyny od zawsze była pediatria, a w szczególności reumatologia dziecięca. Specjalizację z pediatrii jak i studia doktoranckie ukończyłam w Klinice Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej UM w Łodzi, gdzie 11-letni staż pracy zawodowej pozwolił mi nabyć ogromnego doświadczenia. Jako Kierownik Oddziału Pediatrycznego w tak dużym regionie jakim jest powiat kutnowski uważam, że jakość usług dla najmłodszych pacjentów powinna być świadczona na bardzo wysokim, wojewódzkim poziomie. Moim celem jest dorównanie standardom najlepszym ośrodkom pediatrycznym w Polsce, tak żeby opieka nad dziećmi, diagnostyka i leczenie odbywały się zgodnie z najnowszymi rekomendacjami i zaleceniami. Głęboko wierzę, że z nowym zespołem, złożonym z samych specjalistów pediatrii stworzymy profesjonalny, ale też przyjazny pacjentom Oddział.
Prywatnie jestem mężatką i posiadam dwójkę dzieci, co niewątpliwie przydaje się w praktyce pediatrycznej. – dr n. med. Joanna Świdrowska – Jaros – specjalista pediatrii, Kierownik Oddziału Pediatrycznego.

Dr n. med. Joanna Świdrowska – Jaros ukończyła Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w kraju i za granicą odbywając staż na Uniwersytecie Medycznym w Rydze (Łotwa) i w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. Św. Anny w Warszawie. Specjalizację w ramach rezydentury z pediatrii odbywała w Klinice Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi. W 2016r. uzyskała z wyróżnieniem tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
Jest autorką licznych publikacji naukowych publikowanych w kraju i za granicą. W 2016r. otrzymała nagrodę Brązowe Pióro czasopisma Reumatologia za opublikowaną w 2015r. pracę oryginalną zatytułowaną „Influence of biologic therapy on growth in children with chronic inflammatory connective tissue diseases”. Ponadto jest autorką kilku rozdziałów w podręcznikach o tematyce pediatrycznej (Pediatria – Medycyna Praktyczna 2021) oraz reumatologicznej (Kompendium reumatologii wieku rozwojowego pod redakcją Prof. Elżbiety Smolewskiej). Swoją wiedzę w tematyce reumatologicznej i pediatrycznej czynnie rozszerza uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach krajowych i zagranicznych. Jest członkiem zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego w obecnej kadencji oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

Oddział Pediatrii Kutnowskiego Szpitala Samorządowego zajmuje się leczeniem i diagnostyką pacjentów od okresu niemowlęcego do 18 roku życia.
Oddział ma profil ogólnopediatryczny.