Poradnie specjalistyczne

24 3880 370 - numer telefonu Rejestracji Poradni Wielospecjalistycznych

PORADNIE:

Kierownik Przychodni Wielospecjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej

Agnieszka Kowalska – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Nefrologiczna

Lek. Cezary Bloch – specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii

Zdrowia Psychicznego

Lek. Ewa Krzemińska- Antoniak– specjalista psychiatrii

Lek. Artur Antczak– specjalista psychiatrii i chorób wewnętrznych

Anna Mikołajczyk– psycholog, specjalizacja psychologii klinicznej

Neurologiczna

Lek. Agnieszka Kubiak- Wojtczak– specjalista neurologii

Dermatologiczna

Dr n. med. Stanisław Wiącek – specjalista dermatologii, wenerologii oraz medycyny ogólnej

Lek. Agnieszka Włodarczyk – Chorążek – specjalista dermatologii i wenerologii

Onkologiczna

Lek. Aleksandra Kucharczyk – specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej

Barbara Piechut - pielęgniarka

Dział Fizjoterapii

Koordynator: mgr fizjoterapii Ewa Rutkowska

mgr fizjoterapii Michał Olczak

mgr fizjoterapii Małgorzata Szymańska

mgr fizjoterapii Karolina Grabowska

mgr fizjoterapii Klaudia Wojtasiak

Poradnia Leczenia Uzależnień

Lek. Ewa Krzemińska - Antoniak – specjalista psychiatrii

Marzena Wysocka – specjalista leczenia uzależnień

Jadwiga Jędrzejewska – instruktor terapii leczenia uzależnień

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Dr n. med. AEL Ahmed El-Mallul – specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej

Lek. Krzysztof Gajewski – specjalista chirurgii ogólnej

Lek. Grzegorz Koszada – specjalista chirurgii ogólnej

Dr n. med.  Wael Mallah  – specjalista chirurgii ogólnej

Dorota Cichocka – pielęgniarka

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Lek. Janusz Kurpiewski – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lek. Marcin Medyński – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lek. Artur Stronias – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lek. Paweł Rozmus – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lek. Łukasz Nowak – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lek. Kamil Kniczek – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Anna Cieślak – pielęgniarka

Urszula Mazurek – Wójkowska – pielęgniarka

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza 

Dr n. med. Mariusz Kocik – specjalista położnictwa i ginekologii

Lek. Witold Nyka – specjalista położnictwa i ginekologii

Joanna Skotarczak – Położna, specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno- położniczego