Warto wiedzieć

Szanowni Państwo! 

Nie da się ukryć, że myśl o pobycie w szpitalu wiąże się z dużym stresem. Dlatego bardzo ważne jest pozytywne nastawienie do personelu i jego fachowości, oraz wiara w to, że proces leczenia przebiegnie pomyślnie. 

Aby ułatwić Państwu pierwszy kontakt z naszą placówką zamieszczamy poniżej listę dokumentów które są niezbędne w procesie przyjęcia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. 

 • skierowanie od lekarza rodzinnego
 • dowód osobisty
 • rencista: legitymacja rencisty
 • emeryt: legitymacja emeryta
 • osoba bezrobotna: zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy
 • zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby w przypadku zabiegu operacyjnego
 • badania które mogą być ważne dla lekarza (prześwietlenia, badania laboratoryjne, specjalistyczne) posiadane wypisy ze szpitala.
 • w przypadku konieczności pomocy ambulatoryjnej i wystawienia zwolnienia przez lekarza wymagany jest NIP swojego pracodawcy.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 024 3880-234

Poniżej zamieszczamy obowiązujący w naszej placówce regulamin dla odwiedzających.

 


Pacjent ma prawo do:

 1. Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 2. Informacji o swoim stanie zdrowia.
 3. Zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia.
 4. Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie świadzeń zdrowotnych.
 5. Zgłaszania działań nieporządanych produktów leczniczych.
 6. Poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
 7. Dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych.
 8. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
 9. Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
 10. Opieki duszpasterskiej.
 11. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

W razie pytań, prosimy o kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:

ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, www.rpp.gov.pl

Bezpłatna infolinia: 800 190 590