dostawa środków ochrony indywidualnej

W ubiegłym tygodniu do naszego Szpitala trafiły dwa transporty ze środkami ochrony indywidualnej. Wśród tych ogromych dostaw znalazły się: półmaski filtrujące, maseczki medyczne, osłony na buty, fartuchy chirurgiczne, czepki ochronne i rękawiczki nitrylowe o łącznej wartości ok. 380 tys. zł.

Dziękujemy Wojewodzie Łódzkiemu za przekazane dary.Również ogromnie dziękujemy Dowództwu oraz Żołnierzom 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej- 92 Batalionowi Lekkiej Piechoty w Kutnie za transport ŚOI z magazynów Agencji Rezerw Materiałowych oraz Pani Wójt Gminy Kutno, Komendantowi OSP i Strażakom z Gminy Kutno za pomoc w rozładunku towaru.

A.P.