kolejna dostawa środków ochrony osobistej

W piątek 19 lutego b.r. do naszego Szpitala dotarł transport ze środkami ochrony indywidualnej. Tym razem otrzymaliśmy rękawice diagnostyczne nitrylowe- aż 2900 opakowań na kwotę ponad 150 tys. złotych.

Bardzo dziękujemy Marszałkowi Województwa Łódzkiego za przekazane dary oraz Kierownictwu i Pracownikowi Kutnowskiego Domu Kultury za zorganizowanie i wykonanie transportu darów.