kolejne oddziały wznawiają działalność podstawową

W związku z poprawą sytuacji epidemiologicznej w województwie łódzkim, na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego, z dniem 17 maja uruchamiamy działalność podstawową oddziałów szpitalnych. W pierwszej kolejności działalność swoją wznowią w całości Oddział Chirurgiczny Ogólny i Chirurgii Onkologicznej, Oddział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej oraz Oddział Rehabilitacyjny. Tym samym przywracamy zabiegi planowe oraz pobyty rehabilitacyjne.

O kolejnych zmianach struktury będziemy Państwa informować.

A.P.