Projekty

Dofinansowanie unieszkodliwiania odpadów medycznych

Nazwa Zadania - ,,Unieszkodliwianie odpadów medycznych powstałych w ,,Kutnowskim Szpitalu Samorządowym" Sp. z o.o. w czasie obowiązywania zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w okresie 01.10.2020 - 31.12.2020 " Koszt całkowity 129.508,75 zł Kwota dofinansowania 100.939,00 zł

02-04-2021

Dofinansowanie unieszkodliwiania odpadów medycznych

Nazwa Zadania - ,,Unieszkodliwianie odpadów medycznych powstałych w ,,Kutnowskim Szpitalu Samorządowym" Sp. z o.o. w czasie obowiązywania zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w okresie 01.05.2020 - 30.09.2020 " Koszt całkowity 173.470,00 zł Kwota dofinansowania 171.733,00 zł

30-11-2020

Dofinansowanie unieszkodliwiania odpadów medycznych

Nazwa Zadania - ,,Unieszkodliwianie odpadów medycznych powstałych w ,,Kutnowskim Szpitalu Samorządowym" Sp. z o.o. w czasie obowiązywania zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w okresie 14.03.2020 - 30.04.2020 " Koszt całkowity 45097,00 zł Kwota dofinansowania 26.358,00 zł

29-10-2018

Realizacja projektu pt. „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym”

Realizacja projektu pt. „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług medycznych, które zapewnią możliwość nieograniczonej komunikacji pomiędzy szpitalem, a pacjentami oraz pomiędzy szpitalem, a innymi podmiotami sektora ochrony zdrowia.

29-06-2018

Projekt SOR

Projekt pn.: „Podniesienie dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez rozbudowę, remont i wyposażenie SOR wraz z budową drogi wewnętrznej do lądowiska w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym Sp. z o.o.”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Osi priorytetowej IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

06-06-2018

Komunikat SOR

W związku z remontem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym w Kutnie i przebudową podjazdu od czwartku, 7 czerwca 2018 r. od godz. 6.00 zamknięty zostanie wjazd teren szpitala od ulicy Szpitalnej. Przejazd wyłącznie dla karetek i służb ratunkowych przewożących pacjentów na SOR odbywać się będzie bramą od ulicy Kościuszki (za parkingiem). Jednocześnie informujemy, że pacjenci, którzy chcą uzyskać pomoc w SOR i przybywają do szpitala indywidualnie w dalszym ciągu będą korzystać z wejścia głównego do budynku szpitala.