Oferta pracy dla lekarzy

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. w Kutnie pilnie zatrudni lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w dziedzinach PEDIATRA i CHOROBY WEWNĘTRZNE.

Dowolna forma zatrudnienia (umowa o pracę, kontrakt).

 

UWAGA !

     Standardowo CV kandydatów nie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane/niszczone, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji”

Osoby zainteresowane udziałem tyko w jednym konkretnym procesie rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV tylko i wyłącznie na potrzeby obecnego procesu rekrutacji”

Przypominamy natomiast i z całą mocą podkreślamy, w odniesieniu do licznych oszustw i fałszywych ogłoszeń o pracę, że żaden pracodawca, na żadnym etapie rekrutacji nie wymaga żadnych opłat ani ksero dowodu osobistego.