Oddział Dermatologiczny


Koordynator
dr n.med. Stanisław Wiącek
specjalista w dziedzinie dermatologii i wenerologii

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Beata Pokojska
Specjalistka piel. zachowawczego

Lek. Agnieszka Włodarczyk – Chorążek
specjalista dermatologii i wenerologii


Telefony kontaktowe:

Pokój lekarski: +48 24 388 03 52

Sekretariat: +48 24 388 03 00

Opis Oddziału:

W ramach Oddziału Dermatologicznego prowadzone jest leczenie inwazyjne chorób skóry:

·         bakteryjnych

·         wirusowych

·         pasożytniczych

·         drożdżycy

·         schorzeń mikologicznych

Prowadzona jest diagnostyka i leczenie schorzeń:

·         alergicznych

·         zawodowych chorób skóry

·         atopowego zapalenia skóry

·         ciężkich postaci trądziku

Prowadzona jest diagnostyka stanów przedrakowych, rzekomo nowotworowych, rewelatorów chorób nowotworowych.

Udzielane są również świadczenia w genodermatozach w szczególności w ciężkich postaciach łuszczycy, autoagresyjnych chorobach skóry, kolagenozach, chorobach pęcherzowych i naczyniowych.

W leczeniu tych schorzeń stosowane są metody: klasyczne oraz fotochemioterapia PUVA i SUP.

Wykonywane są badania histopatologiczne skóry oraz dermatoksopowe znamion i innych schorzeń dermatologicznych.

Leczone są choroby przenoszone drogą płciową z diagnostyką serologiczną i bakteriologiczną.

Szeroką grupę chorych stanowią osoby z owrzodzeniami podudzi oraz tzw. stopą cukrzycową.

Procedury medyczne wykonywane w Oddziale:

 W Oddziale wykonywana jest diagnostyka i leczenie:

·         Chorób bakteryjnych, wirusowych, pasożytniczych – badanie mikrobiologiczne, posiewy, antybiotykowrażliwość

·         Grzybic, drożdży skóry i błon śluzowych – posiewy, badania mykologiczne bezpośrednie oraz posiewy mykologiczne

·         Chorób alergicznych, pokrzywek, chorób zawodowych, atopowych – testy naskórkowe

·         Chorób z autoagresji, kolagenoz, chorób pęcherzykowych, chorób naczyniowych

·         Łuszczycy – pobieranie wycinków do badań histopatologicznych, leczenie metodami klasycznymi oraz fotochemioterapią PUVA i SUP

·         Nowotworów, stanów przedrakowych rzekomo nowotworowych – pobieranie wycinków do badań histopatologicznych, kierowanie na leczenie chirurgiczne

·         Trądzika – najnowsze metody leczenia, retinoidy

·         Fotodermatoz – próby świetlne

·         Brodawek, znamion, nowotworów skóry– krioterapia

·         Chorób przenoszonych drogą płciową– odczyny serologiczne w kile, badania bakteriologiczne

·         Leczenie owrzodzeń podudzi – opatrunki żelowe, klejowe, laseroterapia magnetoterapia w Zakładzie Rehabilitacji

·         Dermatoskopowa diagnostyka znamion

W Oddziale wykonywane są procedury diagnostyczne i terapeutyczne:

·         Badania bakteriologiczne

·         Badania mykologiczne

·         Badania wirusologiczne

·         Testy naskórkowe (nie wszystkie)

·         Badania immunologiczne

·         Badania serologiczne

·         Badania histopatologiczne skóry

·         Diagnostyki dermatoskopowej znamion i innych zmian chorobowych

·         Terapeutyczne

·         Fototerapii

·         SUP

·         PUVA

·         Krioterapii (nie w pełnym zakresie ze wskazań dermatologicznych)

·         Drobne zabiegi zmian skórnych

Lista dokumentów, które Pacjent powinien mieć przy przyjęciu na Oddział i dalszego leczenia:

·         skierowanie do Szpitala

·         dokumentacja medyczna Pacjenta do wglądu

·         wykaz stosowanych leków innego zakresu niż w dermatologii

·         dokument tożsamości do wglądu z uwzględnieniem RODO

·         paszport szczepienia COVID

Pacjent, który zostaje przyjęty do Szpitala powinien we własnym zakresie zabezpieczyć: 

·         przybory osobiste

·         przybory toaletowe

·         leki własne