Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania pism w formie elektronicznej do Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp z o.o. w Kutnie.

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp z o.o. w Kutnie dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

założenie indywidualnego (darmowego) konta na platformie;
posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego;
oraz, w razie potrzeby, podpisanie przesłanego pisma.
 

Aby złożyć pismo przez skrzynkę podawczą ePUAP należy:

Zalogować się na platformie ePUAP
W polu Znajdź urząd wybrać miejscowość: Kutno lub kod pocztowy: 99-300 i z wyświetlonej listy wybrać Szpital Kutno.
Z lewej strony wybrać Katalog spraw - pierwsza zakładka na pasku funkcyjnym.
Z paska poniżej wybrać Najczęściej używane.
Wybrać Pismo ogólne do podmiotu publicznego i wcisnąć ZAŁATW SPRAWĘ.
Jako adresata wybrać Szpital Kutno.
Wpisać tytuł pisma, treść pisma, opcjonalnie dodać załączniki i przesłać do zakładu opieki zdrowotnej.
UWAGA! Pismo powinno być podpisane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Nadawca otrzymuje zwrotnie Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia (UPP).
 

Pozostałe instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.

Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem: www.epuap.gov.pl

Adres skrytki ePUAP Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp z o.o. w Kutnie wskazanej do przesyłania pism w formie dokumentów elektronicznych:

/KSSKutno/SkrytkaESP