SOR z Centralną Izbą Przyjęć i Ambulatorium


Koordynator / Kierownik Oddziału:
lek. med. Anna Kierus-Gudaj
specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Sylwia Wasiak 

 

Izba Przyjęć Zachowawcza przyjmuje pacjentów do:

 • Oddziału Dermatologicznego
 • Oddziału Chirurgicznego Ogólnego i Chirurgii Onkologicznej
 • Oddziału Nefrologicznego
 • Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym
 • I, II, III Oddziału Chorób Wewnętrznych
 • Oddziału Rehabilitacyjnego z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej
 • Oddziału Endokrynologicznego

Izba Przyjęć Zabiegowa przyjmuje pacjentów do:

 • Oddziału Chirurgicznego Ogólnego i Chirurgii Onkologicznej
 • Oddziału Ginekologicznego-Położniczego
 • Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

W Izbach Przyjęć szpitala przyjmowani są pacjenci do hospitalizacji. Pacjenci mają zakładaną dokumentację medyczną, konieczną do przyjęcia do leczenia szpitalnego. Rzeczy osobiste pacjentów mogą być zdeponowane w magazynie rzeczy chorych.

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Zapewnia całodobowo opiekę lekarsko-pielęgniarską. W SOR udzielane są świadczenia zdrowotne polegające na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znalazły się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W SOR wykonywane są drobne zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej i chirurgii urazowo-ortopedycznej.

Udzielamy: 

Pomocy w nagłych przypadkach, w stanach zagrożenia życia i zdrowia pacjenta.

Wykonujemy:

 • Szybką i kompleksową diagnostykę, konsultacje lekarzy specjalistów.
 • Przyjmujemy i leczymy pacjentów zgłaszających się do szpitala ze skierowaniem lub bez skierowania z prośbą o poradę z powodu pogorszenia stanu zdrowia.
 • Gotowi jesteśmy do przyjęcia pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia spowodowanym chorobą lub jej powikłaniem.
 • Leczenie nieodpłatne - według kryteriów, wymagań Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Leczenie odpłatne - na życzenie pacjenta, bez skierowania i możliwości zwrotu kosztów leczenia przez NFZ, opłacane przez pacjentów prywatnie.

Lekarze posiadają bardzo wysoki poziom specjalistycznej wiedzy fachowej z innych dziedzin medycyny m. in. z chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej, chorób wewnętrznych. Wieloletnie doświadczenie specjalistyczne i i nabyte umiejętności gwarantują wysoką jakość świadczonych usług medycznych.

Pielęgniarki jako partnerzy lekarzy w diagnostyce i leczeniu pacjentów SOR są przeszkolone nie tylko w medycynie ratunkowej lecz i w innych specjalnościach pielęgniarskich. W związku z wysokimi kwalifikacjami fachowymi, świadczą pełen zakres usług pielęgniarskich. Pracując z najbardziej potrzebującymi pomocy pacjentami są wyszkolone w zakresie komunikacji interpersonalnej z chorym, jego potrzebami, stanem emocjonalnym, co gwarantuje najwyższy standard obsługi obsługi pielęgniarskiej pacjenta. 

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY UDZIELA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ PACJENTOM W STANIE NAGŁEGO ZAGROŻENIA ZDROWOTNEGO!

Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego to stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogorszenia zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

W ramach działań SOR nie można uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym,
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
 • skierowania do specjalisty,
 • badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych, zaleconych przez lekarza leczącego,
 • profilaktyki pierwotnej – szczepienia oraz kontynuacji leczenia POZ – np. planowe zastrzyki.

Co robić w pozostałych przypadkach?

W dni powszednie od godziny 8:00 do 18:00 należy skontaktować się z placówką (poradnią, praktyką lub przychodnią), w której pracuje wybrany przez nas lekarz – lekarz podstawowej opieki medycznej (LEKARZ RODZINNY)

W sytuacjach szczególnych, a zwłaszcza nowych zachorowań lub zaostrzeń dolegliwości w przebiegu schorzeń przewlekłych, które wystąpią w nocy, lub w dni wolne od pracy, należy skorzystać ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NPL), realizowanej w naszym szpitalu. (Wejscie głoówne do budynku szpitala)