Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Lista kontaktowa:

Kierownik Oddziału: Anna Bewicz

Telefony kontaktowe:

Pokój Lekarski: +48 24 388 03 68

Sekretariat: +48 24 388 03 67

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy świadczy usługi leczniczo-pielęgnacyjno-opiekuńcze oraz rehabilitacji przyłóżkowej i ruchowej.

Personel pracujący w ZOL: pielęgniarka, opiekunka, lekarz dostępni są dla Pacjentów 24h/dobę.

Wykonywane procedury medyczne:

·         porada lekarska

·         opieka pielęgniarska

Lista dokumentów, które Pacjent powinien mieć przy przyjęciu na Oddział i dalszego leczenia:

·         Wniosek o wydanie skierowania do ZOL-u

·         Aktualną decyzję o dochodach

·         Kserokopię dowodu osobistego

·         Kartę szczepienia na COVID-19 lub test PCR

Pacjent, który zostaje przyjęty do Szpitala powinien we własnym zakresie zabezpieczyć: 

·         przybory osobiste

·         przybory toaletowe

·         środki czystości

 


Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wydanie skierowania do ZOL