Poszukujemy pracownika do Działu Finansowo- Księgowego

Kutno, dnia 29.09.2021 roku

 

ZARZĄD

„KUTNOWSKIEGO SZPITALA SAMORZĄDOWEGO” SPÓŁKA z  o.o. w KUTNIE

 

Poszukuje do pracy pracownika do Działu Finansowo- Księgowego

 

Od kandydata/ki oczekujemy:

1. preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne (lub w trakcie zdobywania) i co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości lub  wykształcenie średnie ekonomiczne i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
2.  znajomości zasad księgowania,

3.  znajomości zagadnień związanych z inwentaryzacją składników majątkowych oraz  ewidencją  środków trwałych i wyposażenia,

4. miejętności interpretowania przepisów,

5. umiejętności obsługi komputera w zakresie: programy księgowe, word, excel,


Mile widziane: 

1. znajomość regulacji prawnych w zakresie:
– ustawy o finansach publicznych,
– ustawy o rachunkowości,
– prawa podatkowego (w tym podatku VAT, CIT),
– przepisów dotyczących zasad wykorzystania środków unijnych.

2.  umiejętność sporządzania sprawozdań oraz okresowych analiz kosztów i przychodów,

 

Kandydaci proszeni są o składanie ofert zawierających:

-  Podanie o zatrudnienie, CV,

-   Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje,

-   oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o braku ograniczeń w korzystaniu w pełni z praw publicznych,
-    klauzula informacyjna dla kandydata,
 

w terminie do 08 października 2021 roku  na adres mail : kadry@szpital.kutno.pl

 

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi 15 października 2021 r.

O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie (email lub telefonicznie).

 

Wszelkie informacje na temat naboru udzielane są w Dziale Finansowo-Księgowym pod
nr tel. 24 / 38 80 220

 

                                                                                  

                                                                                                                     Prezes Zarządu

„Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.

                                                                                                                             Artur Gur