Informacja dot. Koronawirusa i wizyt w poradniach

UWAGA PACJENCI

 

 „KUTNOWSKIEGO SZPITALA SAMORZĄDOWEGO” SP. ZO.O. !!!

 

Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa bardzo prosimy wszystkich

pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. o przestrzeganie i realizowanie poniższych zaleceń:

1. Do lekarza specjalisty zalecamy rejestrowanie się tylko telefonicznie -
   dotyczy to wizyt pierwszorazowych i kontynuacji leczenia.

Numer telefonu z rejestracją – 24 388 03 70

Numer telefonu z Poradnią Zdrowia Psychicznego i Poradnią Leczenia Uzależnień – 24 388 03 87

2. Jeżeli wizyta dotyczy powtórki leków, kontynuacji zwolnienia lekarskiego lub konieczności uzyskania porady prosimy o kontakt telefoniczny:

 PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ
Tel . 24 388 03 72
PORADNIA ONKOLOGICZNA
Tel.  24 388 03 73
PORADNIA NEUROLOGICZNA
Tel.  24 388 03 74
PORADNIA ORTOPEDYCZNA
Tel.  24 388 03 75
PORADNIA GINEKOL.- POŁOŻNICZA
Tel.  24 388 03 76
PORADNIA NEFROLOGICZNA
Tel.  24 388 04 07

3. Jeżeli wizyta u lekarza nie wiąże się z pogorszeniem stanu zdrowia -
    ZREZYGNUJ Z WIZYTY.

4. W przypadku osobistego zgłoszenia się do rejestracji należy zachować bezpieczną  odległość od rozmówcy  (1-1,5 metra).

5. Przy wchodzeniu i wychodzeniu z przychodni prosimy o dezynfekcję rąk.

6. Dozownik płynu dezynfekcyjnego znajduje się na filarze, na wprost wejścia do przychodni oraz w holu głównym Szpitala.