Nabór na stanowisko pracownika ds BHP

Zarząd „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o. w Kutnie

 
OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO PRACOWNIKA DS. BHP

 

Oczekiwania od kandydata/ki :
- wykształcenie wyższe kierunkowe, podyplomowe lub wykształcenie średnie techniczne w zawodzie technika bezpieczeństwa i higieny pracy
- doświadczenie na podobnym stanowisku minimum dwa lata
- znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowych
- umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu Office

Oferujemy:
- zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

Kandydaci proszeni są o składanie ofert zawierających:
- Podanie/LM o zatrudnienie na stanowisku specjalisty ds. bhp
- CV z klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych przez „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.
- Dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje,
do 8 lutego 2024 r. na adres mail : kadry@szpital.kutno.pl


Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi do 9 lutego 2024 r.

O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie (mail lub telefonicznie).

 
Wszelkie informacje na temat naboru udzielane są w Dziale Kadr i Płac pod
nr tel. 24 / 38 80 215.

 


Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest "KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY" SPÓŁKA Z O. O. Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i zatrudnienia i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać u Inspektora ochrony danych pod adresem email: iod@szpital.kutno.pl . Dane są przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji. Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby również przyszłych procesów rekrutacji”. Zgoda może być wycofana w każdym czasie.

 

Prezes Zarządu
„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. „

Artur Gur