NOWY KIEROWNIK ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO- POŁOŻNICZEGO

Nowy Kierownik Oddziału Położniczo-Ginekologicznego

Od 05 stycznia 2021r. funkcję Kierownika Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym objął dr Tomasz Augustyniak.

„Jest on specjalistą położnictwa i ginekologii. Doświadczenie kliniczne zdobył w najlepszych ośrodkach w Polsce i za granicą. Dzięki nabytym umiejętnościom i  dobrej komunikacji międzyludzkiej dr Augustyniak jest ceniony zarówno w środowisku lekarskim  jak i wśród swoich pacjentów.  Dr  Augustyniak jest uznanym autorytetem w dziedzinie ginekologii operacyjnej, w tym zabiegach   małoinwazyjnych – keyhole surgery. Od wielu lat organizuje kursy doskonalące w zakresie operacji pochwowych. Jego zdolności organizacyjne i  interpersonalne zdecydowały o zatrudnieniu dr Augustyniaka na stanowisku Kierownika Oddziału Ginekologiczno- Położniczego. Dla kadry lekarzy pracujących w Szpitalu stwarzamy  możliwość współpracy z wysokiej klasy fachowcem w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Cel mamy jasno zdefiniowany: „Kutnowski Oddział Ginekologiczno-Położniczy ma stać się miejscem przyjaznym dla Pacjentek i szpitalem pierwszego wyboru. Jestem przekonany, że dotychczasowy przebieg pracy zawodowej i sukcesy, które pokazują wysokie kompetencje dr Tomasza Augustyniaka wykorzystamy do podniesienia jakości  i poszerzenia zakresu usług medycznych świadczonych w Szpitalu. Nowoczesne i przyjazne pacjentom metody spowodują, że Szpital odzyska właściwą pozycję na mapie medycznej regionu i stanie się miejsce godnym zaufania dla naszych pacjentek. Staramy się pozyskać jak najlepszych specjalistów, aby nasz Szpital cały czas się rozwijał. Chcemy stworzyć Szpital w którym profesjonalne i bezpieczne leczenie pacjenta będzie obok empatii i uprzejmości  personelu  naszą wizytówką”– Artur Gur, Prezes Kutnowskiego Szpitala Samorządowego.

 

Dr Tomasz Augustyniak pochodzi z Piątku, urodził się w Łęczycy.  Studium Analityki Medycznej ukończył w Zgierzu. W 1994 roku uzyskał tytuł lekarza na  Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. Tytuł specjalisty położnictwa i ginekologii uzyskał pracując w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi,  w 2005 został konsultantem General Medical Council w zakresie położnictwa i ginekologii. Swoje doświadczenie zawodowe i naukowe zdobył pracując w Polsce, Wielkiej Brytanii i Francji. W Polsce pracował w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki”, był konsultantem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Szpitala Medicover w Warszawie- pierwszej  prywatnej tego typu placówce w Polsce, gdzie  na stanowisku konsultanta – operatora współorganizował Oddział Ginekologii i Blok Operacyjny. W swojej pracy zawodowej współpracował z wieloma oddziałami ginekologicznymi, a także  przeprowadził 58 kursów z zakresu ginekologii operacyjnej w szpitalach w Polsce.

Dr Tomasz Augustyniak aktywnie angażuje się w edukację i rozwój naukowy medyków. Współorganizował szereg konferencji, kursów i szkoleń specjalistycznych w Instytucie CZMP, był wykładowcą  m. innymi  z zakresu endoskopii ginekologicznej i operacji pochwowych w ramach Centrum Szkolenia Endoskopowego i Szkolenia Podyplomowego w CMKP.

Uczestniczył w kursach i stażach z zakresu chirurgii małoinwazyjnej i pochwowej w Wielkiej Brytanii i Francji (Benenden, Chaon on Soan).

Jest współautorem prac naukowych, które zostały opublikowane w krajowych czasopismach naukowych oraz prac prezentowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych.

 „ Moim priorytetem jest zapewnienie najlepszych standardów w świadczeniu usług medycznych pacjentkom Szpitala w Kutnie. W zakresie położnictwa nasza oferta to pełna opieka położnicza przed porodem w tym kwalifikacje do porodu, stworzenie właściwych warunków do porodów rodzinnych i rozszerzonego asortymentu technik zmniejszenia bólu okołoporodowego, co spowoduje że będzie się u nas rodziło bezpiecznie i komfortowo. W ginekologii chcemy wprowadzić bardziej przyjazne dla pacjenta małoinwazyjne, a zarazem bezpieczne i skuteczne metody leczenia. Nowoczesna endoskopia ginekologiczna - histeroskopia i laparoskopia, a także poszerzenie zakresu operacji pochwowych w leczeniu schorzeń narządu rodnego to nowe metody jakie będą stosowane w leczeniu pacjentek w naszym Oddziale” - mówi dr Tomasz Augustyniak – Kierownik Oddziału Ginekologii i Położnictwa.

Z usług Oddziału Ginekologiczno- Położniczego, Poradni dla Kobiet i Kobiet Ciężarnych mogą korzystać pacjentki z całego powiatu i nie tylko  - niezależnie od miejsca zamieszkania.

 

Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi publikacjami naukowymi Pana dr Tomasza Augustyniaka:

- TVT (tension-free vaginal tape) for stress urinary incontinence associated with other gynecological operations in the same procedure - Ginekologia Polska, Michał Wojciechowski, Anna Brot, Grazyna Maciolek-Blewniewska, Tadeusz Pawłowski, Tomasz Augustyniak, Andrzej Malinowski 

 

- Sacrospinous ligament vaginal vault fixation--method, results and a one-year follow up in 10 patients, Ginekologia Polska, Andrzej Malinowski, Tadeusz Pawłowski, Grazyna Maciołek-Blewniewska, Tomasz Augustyniak

 

- Conservative treatment of ectopic pregnancy in a 27 years old patient with stage-Ia ovarian cancer after conservative surgical treatment and chemotherapy, Medycyna wieku rozwojowego, Andrzej Malinowski, Tomasz Augustyniak, Ilona Bartosiak, Grażyna Maciołek-Bleniewska, Arkadiusz Ciesielski

 

- Zaawansowana endometrioza z naciekaniem ściany pęcherza moczowego u młodej kobiety. Malinowski A, Szram K, Cieślak J., Augustyniak T., Pawłowski T., Przegląd Menopauzalny 2004;3:39-40

 

- Wartość biopsji aspiracyjnej w ocenie endometrium Malinowski A., Bartosiak I., Cieślak J., Obuchowska L., Woźniak P., Augustyniak T., Pietrzak Z., Przegląd Menopauzalny 2003, 2:55-60

 

- Delivery after tubal pregnacy conservatively treated as evidence of retained tubal function Pietrzak Z., Szpakowski M., Augustyniak T., Szram K., Wiczyński J., Archives of Peritanal Medicine 6(1), 2000

 

- Efficacy of methotreaxe in the treatment of nonruptured ectopic pregnancy, A six year experience at Polish Mother’s Memorial Institute. Pietrzak Z., Augustyniak T., Szram K., Cieślak J., Mixa DM. Acta Obstet Gynecol Scand. Mar;78(3): 258-9

 

- Zastosowanie kwasu hialuronowego w lokalnej terapii pochwy po leczeniu onkologicznym. Augustyniak T., Forum Zakażeń 2021:3(4);221-224

 

- Modyfikacja techniki Double-TOT w korekcji przepukliny przedniej ściany pochwy ze współistniejącym nietrzymaniem moczu. Doniesienia wstępne.

Malinowski A., Maciołek- Blewniewska G. Pawłowski T, Augustyniak T., Wojciechowski M., Urologia Polska 2008/61/Supl.1